Domel Studio Komputerowe jest działalnością gospodarczą Dominika Kocięckiego świadczącego usług zarządzaniem procesami informatycznymi i rozwojem biznesu z wykorzystaniem zasobów IT.
Działalność została założona w 2006 roku.

Domel Studio Komputerowe is Dominika Kocięcki's business activity providing IT management and business development services using IT resources.
The activity was founded in 2006.